Primul schimb la marimea nepotrivita gratuit!
(+40)371491708

Politica de confidentialitate

Home » Suport clienti » Politica de confidentialitate

Politica de Confiden╚Ťialitate 2021


POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL A MAGAZINULUI VIRTUAL
CHARME.RO

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE
2. ELEMENTELE DE BAZ─é ALE PRELUCRARII DATELOR
3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ╚śI DOMENIUL PRELUCRARII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL
4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL.
5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL VIRTUAL
6. TRANSFERUL DATELOR
7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
8. FI╚śIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ╚śI DE ANALIZ─é
9. DISPOZIȚII FINALE

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politic─â de confiden╚Ťialitate a Magazinului Virtual are caracter informativ, ceea ce înseamn─â c─â nu reprezint─â o surs─â de obliga╚Ťii pentru Beneficiarii sau Clien╚Ťii Magazinului Virtual. Politica de confiden╚Ťialitate con╚Ťine, în primul rând, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de c─âtre Administratori în cadrul Magazinul Virtual, inclusiv fundamentele, scopurile ╚Öi domeniul de aplicare a prelucr─ârii datelor cu caracter personal ╚Öi drepturile persoanelor vizate, precum ╚Öi informa╚Ťii privind utilizarea fi╚Öierelor cookie ╚Öi a instrumentelor analitice în Magazinul Virtual.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Virtual este compania GITTANOS COMPANY SRL (adresa sediului social strada Dacilor, NR. 14, TIMISOARA, Jude┼úul TIMIS, Cod postal: 300094;  având nr. de înmatriculare la O.R.C. J35/2488/1994, Cod unic de identificare:RO 6240525 ╚Öi adresa email: contact@charme.ro

1.3. Vânz─âtorul sau Furnizorul în cadrul Magazinului Online este societatea GITTANOS COMPANY SRL (adresa sediului social strada Dacilor, NR. 14, TIMISOARA, Jude┼úul TIMIS, Cod postal: 300094; ), având nr. de înmatriculare la O.R.C. J35/2488/1994, Cod unic de identificare:RO 6240525.

1.4. Detaliile de contact ale responsabilului de protec╚Ťia datelor, desemnat de c─âtre Administrator: contact@charme.ro

1.5. Datele cu caracter personal din Magazinul Virtual sunt prelucrate de c─âtre Administrator în conformitate cu legisla╚Ťia aplicabil─â, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protec╚Ťia datelor) - denumit mai departe „GDPR” sau „Regulament GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.6. Utilizarea Magazinului Virtual, inclusiv efectuarea de achizi╚Ťii, este voluntar─â. De asemenea, furnizarea datelor cu caracter personal de c─âtre Utilizatorul sau Clientul Magazinului Virtual este voluntar─â, sub rezerva a dou─â excep╚Ťii:

(1) încheierea de contracte cu Administratorul – nefurnizarea, în cazurile ╚Öi în m─âsura în care sunt specificate pe pagina de internet a Magazinului Virtual ╚Öi în Regulamentul Magazinului Virtual ╚Öi în prezenta politic─â de confiden╚Ťialitate, a datelor personale necesare pentru a încheia ╚Öi executa Contractul de vânzare sau contractul de furnizare a serviciilor electronice ╚Öi a altor contracte încheiate cu Administratorul duce la imposibilitatea de a încheia respectivul contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în acest caz, o cerin╚Ť─â contractual─â ╚Öi dac─â persoana vizat─â dore╚Öte s─â încheie un contract dat cu Administratorul, este obligat─â s─â furnizeze datele solicitate. De fiecare dat─â, domeniul datelor necesare pentru încheierea contractului este indicat anterior pe pagina de internet a Magazinului Virtual ╚Öi în Regulamentul Magazinului Virtual; Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal o reprezinta:

- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale si Contractuale;

- pentru îndeplinirea unei obligatii legale care îi revin operatorului ( GITTANOS COMPANY SRL.), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

 (2) obliga╚Ťii statutare ale Administratorului - furnizarea de date cu caracter personal reprezint─â o cerin╚Ť─â legal─â care rezult─â din legile aplicabile în mod general, impunând Administratorului obliga╚Ťia de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul p─âstr─ârii eviden╚Ťelor contabile sau fiscale) ╚Öi imposibilitatea de a le furniza va împiedica Administratorul s─â îndeplineasc─â aceste îndatoriri.

1.7. Administratorul acord─â o aten╚Ťie special─â protej─ârii intereselor persoanelor vizate, fiind responsabil ╚Öi asigurându-se c─â datele colectate de acesta sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate în  scopuri specificate, legitime ╚Öi care nu fac obiectul unei prelucr─âri ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) relevante ╚Öi adecvate pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate; (4) p─âstrate într-o form─â care permite identificarea persoanelor c─ârora li se adreseaz─â, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucr─ârii ╚Öi (5) prelucrate într-un mod care s─â asigure o securitate adecvat─â a datelor cu caracter personal, inclusiv protec╚Ťia împotriva prelucr─ârii neautorizate sau ilegale ╚Öi a pierderii accidentale, distrugerii sau deterior─ârii, prin m─âsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.8. Luând în considerare caracterul, domeniul, contextul ╚Öi scopurile prelucr─ârii, precum ╚Öi riscul de a înc─âlca drepturile sau libert─â╚Ťile persoanelor fizice, Administratorul pune în aplicare m─âsurile tehnice ╚Öi organizatorice adecvate pentru prelucrare în conformitate cu prezentul regulament. Aceste m─âsuri sunt revizuite ╚Öi actualizate acolo unde este necesar. Administratorul folose╚Öte m─âsuri tehnice pentru a preveni achizi╚Ťionarea ╚Öi modificarea de c─âtre persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise pe cale electronic─â.

 

2. ELEMENTELE DE BAZ─é ALE PROCES─éRII DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul s─â proceseze date cu caracter personal în cazurile în care / în m─âsura în care - este îndeplinit─â cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele condi╚Ťii: (1) persoana vizat─â a dat consim╚Ť─âmântul prelucr─ârii datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract în cadrul c─âruia persoana vizat─â este parte sau pentru a lua anumite m─âsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesar─â pentru îndeplinirea obliga╚Ťiei legale a Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesar─â pentru scopurile care decurg din interesele legitime urm─ârite de Administrator sau de o ter╚Ť─â parte, cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor în care interesele sau drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit─â protec╚Ťia datelor cu caracter personal, prevaleaz─â asupra acestor interese, în special atunci când persoana vizat─â este un copil.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de c─âtre Administrator necesit─â de fiecare dat─â cel pu╚Ťin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confiden╚Ťialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor de Servicii ╚Öi Clien╚Ťilor Magazinului Virtual de c─âtre Administrator sunt indicate în urm─âtoarea sec╚Ťiune a politicii de confiden╚Ťialitate - în leg─âtur─â cu scopul dat de prelucrarea datelor personale de c─âtre Administrator.

 

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ╚śI DOMENIUL PROCES─éRII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

3.1. De fiecare dat─â, scopul, baza, perioada ╚Öi domeniul de aplicare, precum ╚Öi destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezult─â din ac╚Ťiunile unui anumit Utilizator de servicii sau Client al Magazinului Virtual. De exemplu, în cazul în care Clientul decide s─â efectueze achizi╚Ťii în cadrul Magazinul Virtual ╚Öi selecteaz─â ridicarea personal a Produsului achizi╚Ťionat în locul expedierii acestuia cu ajutorul firmei de curierat, datele sale personale vor fi procesate pentru a executa Contractul de Vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispozi╚Ťia transportatorului care efectueaz─â expedierea la cererea Administratorului.

3.2. Administratorul poate prelucra datele personale în Magazinul Virtual în urm─âtoarele scopuri, din urm─âtoarele motive, perioade ╚Öi în urm─âtoarele domenii:

Scopul proces─ârii datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea 
și perioada de păstrare a datelor

Domeniul protec╚Ťiei datelor prelucrate

Executarea contractului de Vânzare sau achizi╚Ťii în cadrul Magazinul Virtual

sau luarea de m─âsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractelor men╚Ťionate anterior.

Articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul GDPR (executarea contractului)
Datele sunt stocate pe perioada necesar─â pentru punerea în aplicare, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului încheiat.

Domeniul maxim: numele ╚Öi prenumele; adresa de e-mail; num─ârul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, num─ârul, codul po╚Ötal, ora╚Öul, ╚Ťara), adresa de domiciliu/de desf─â╚Öurarea a activit─â╚Ťii/sediul (dac─â difer─â fa╚Ť─â de adresa de livrare).
În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clien╚Ťilor care nu sunt consumatori, administratorul poate procesa în plus numele companiei ╚Öi num─ârul de identificare fiscal─â al Utilizatorilor de Servicii sau Clien╚Ťilor.
Domeniul specificat este maxim - în cazul, de exemplu, a ridicarii personale a produsului, nu este necesar s─â se furnizeze adresa de livrare.

Marketing direct

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul GDPR ( interesul legitim al administratorului) Datele sunt stocate pe durata existen╚Ťei unui interes legitim urm─ârit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescrip╚Ťie a crean╚Ťelor fa╚Ť─â de persoana vizat─â, din cauza activit─â╚Ťii economice desf─â╚Öurate de Administrator.

Prelucrarea este legal─â numai dac─â ╚Öi în m─âsura în care se aplic─â cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele condi╚Ťii:
(a) persoana vizat─â ╚Öi-a dat consim╚Ť─âmântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract la care persoana vizat─â este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesar─â în vederea îndeplinirii unei obliga╚Ťii legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesar─â pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesar─â pentru îndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau care rezult─â din exercitarea autorit─â╚Ťii publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesar─â în scopul intereselor legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â, cu excep╚Ťia cazului în care prevaleaz─â interesele sau drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit─â protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizat─â este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplic─â în cazul prelucr─ârii efectuate de autorit─â╚Ťi publice în îndeplinirea atribu╚Ťiilor lor.

Prenume, nume, adresa de e-mail, num─ârul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, num─ârul, codul po╚Ötal, ora╚Öul, ╚Ťara), adresa de domiciliu/de desf─â╚Öurarea a activit─â╚Ťii/sediul (dac─â difer─â fa╚Ť─â de adresa de livrare).

 

Termenul de prescrip╚Ťie este definit prin lege, în special Codul civil (perioada de prescrip╚Ťie de baz─â pentru crean╚Ťele legate de desf─â╚Öurarea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare de doi ani).
Administratorul nu poate procesa datele în scopuri de marketing direct în cazul opozi╚Ťiei efective în acest sens a persoanei vizate.

 

Marketing

Articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul GDPR (acordul) Datele sunt stocate pân─â în momentul în care persoana vizat─â î╚Öi retrage consim╚Ť─âmântul pentru prelucrarea ulterioar─â a datelor sale în acest scop.

Prenume, adresa de e-mail

Opinia clientului cu privire la contractul de vânzare încheiat

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul GDPR

Prenume, adresa de e-mail

P─âstrarea înregistr─ârilor fiscale sau contabile

Articolul 6 alin. 1 lit. c) Regulamentul GDPR Datele sunt p─âstrate pe perioada prev─âzut─â de lege în care Administratorul este obligat s─â p─âstreze înregistr─ârile fiscale ╚Öi contabile.

Prenume ╚Öi nume; adresa de domiciliu/desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťii/sediului (dac─â difer─â de adresa de coresponden╚Ť─â), denumirea companiei ╚Öi num─âr de identificare fiscal─â a Beneficiarului de servicii sau Clientului.

Determinarea,
investigarea sau
ap─ârarea crean╚Ťelor
care pot ap─ârea din
partea
Administratorului
sau care pot fi
invocate împotriva
Administratorului.

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul
GDPR Datele sunt stocate pe durata existen╚Ťei unui interes legitim urm─ârit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescrip╚Ťie a crean╚Ťelor fa╚Ť─â de persoana vizat─â, din cauza activit─â╚Ťii economice desf─â╚Öurate de Administrator.
Termenul de prescrip╚Ťie este definit prin lege, în special Codul civil (perioada de prescrip╚Ťie de baz─â pentru crean╚Ťele legate de desf─â╚Öurarea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare de doi ani).

Prenumele ╚Öi numele; num─ârul de telefon de contact; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, num─ârul casei, num─ârul apartamentului, codul po╚Ötal, ora╚Öul, ╚Ťara), adresa de domiciliu/de desf─â╚Öurarea a activit─â╚Ťii/sediul (dac─â difer─â fa╚Ť─â de adresa de livrare).
În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clien╚Ťilor care nu sunt consumatori,
administratorul poate procesa în plus numele companiei ╚Öi num─ârul de identificare fiscal─â al Utilizatorilor de Servicii sau Clien╚Ťilor.

 
 

 4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL

4.1. Pentru buna func╚Ťionare a Magazinului Virtual, inclusiv pentru realizarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul s─â utilizeze serviciile unor entit─â╚Ťi externe (cum ar fi, de exemplu, furnizorul IT, firma de curierat sau entitatea de procesare a pl─â╚Ťilor). Administratorul utilizeaz─â numai serviciile unor astfel de operatori care ofer─â garan╚Ťii suficiente pentru a pune în aplicare m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate, astfel încât procesarea s─â îndeplineasc─â cerin╚Ťele Regulamentului GDPR ╚Öi s─â protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2. Transferul de date de c─âtre Administrator nu are loc în toate cazurile ╚Öi fa╚Ť─â de to╚Ťi destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confiden╚Ťialitate - Administratorul furnizeaz─â date doar în situa╚Ťiile în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi numai în m─âsura în care este necesar pentru prelucrarea acestora. De exemplu, în cazul în care clientul ridic─â personal bunurile, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care colaboreaz─â cu administratorul.

4.3. Datele personale ale Beneficiarilor de Servicii ╚Öi ale Clien╚Ťilor Magazinului Virtual pot fi transferate c─âtre urm─âtorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.3.1. transportatori/expeditori/companii de curierat - în cazul unui Client care opteaz─â pentru serviciul de curierat în cadrul Magazinului Virtual, Administratorul furnizeaz─â datele personale colectate ale Clientului c─âtre transportatorul selectat, expeditorului sau agentului care efectueaz─â transportul în numele Administratorului, în m─âsura în care acest lucru este necesar pentru a livra Produsul c─âtre Client. 
4.3.2. entit─â╚Ťi care gestioneaz─â pl─â╚Ťi electronice sau prin card de credit - în cazul Clientului care utilizeaz─â în cadrul Magazinului Online, modalitatea de plat─â electronic─â sau cu card, Administratorul furnizeaz─â datele personale colectate ale Clientului entit─â╚Ťii selectate care deserve╚Öte pl─â╚Ťile de mai sus în cadrul Magazinul Virtual, la cererea Administratorului, în domeniul necesar pentru efectuarea pl─â╚Ťilor realizate de c─âtre client.
4.3.3. furnizorii de servicii care furnizeaz─â Administratorului solu╚Ťii tehnice, IT ╚Öi organiza╚Ťionale care s─â permit─â Administratorului s─â-╚Öi desf─â╚Öoare activitatea economic─â, inclusiv Magazinul Virtual ╚Öi Serviciile Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software în vederea gestion─ârii unui Magazin Online, furnizorii de servicii de e-mail ╚Öi de hosting, precum ╚Öi furnizorii de programe software pentru gestionarea companiei ╚Öi de asisten╚Ť─â tehnic─â pentru Administrator, furnizorii de servicii ╚Öi programe software pentru marketing, furnizorii de servicii de arhivare, furnizorii de servicii în domeniul securit─â╚Ťii) - Administratorul furnizeaz─â datele personale colectate unui furnizor selectat care ac╚Ťioneaz─â în numele s─âu numai în cazul ╚Öi în m─âsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea unei anumit scop al prelucr─ârii datelor în conformitate cu prezenta politic─â de confiden╚Ťialitate.
4.3.4. furnizorii de servicii de contabilitate, juridice ╚Öi de consultan╚Ť─â care ofer─â Administratorului asisten╚Ť─â contabil─â, juridic─â sau de consultan╚Ť─â (în special un birou de contabilitate, o firm─â de avocatur─â sau o companie de colectare a datoriilor) - Administratorul furnizeaz─â datele personale colectate ale clientului unui furnizor selectat, care ac╚Ťioneaz─â în numele s─âu, numai în cazul ╚Öi în m─âsura în care acest lucru  este necesar pentru atingerea unui anumit scop în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor în conformitate cu prezenta politic─â de confiden╚Ťialitate.

 

5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

5.1. Regulamentul GDPR impune Administratorului obliga╚Ťia de a informa cu privire la procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv a profil─ârii men╚Ťionate la art. 22 alin. 1 ╚Öi 4 din Regulamentul GDPR ╚Öi - cel pu╚Ťin în aceste cazuri – cu privire la informa╚Ťiile relevante privind normele de luare a acestora, precum ╚Öi la semnifica╚Ťia ╚Öi consecin╚Ťele preconizate ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â. Având în vedere acest lucru, Administratorul ofer─â informa╚Ťii despre posibile profil─âri în aceast─â sec╚Ťiune a politicii de confiden╚Ťialitate.

5.2. Administratorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct în cadrul Magazinului Virtual, îns─â deciziile luate în baza sa de c─âtre Administrator nu fac referire la încheierea sau refuzul de a încheia un Contract de vânzare sau la posibilitatea utiliz─ârii Serviciilor Electronice în cadrul Magazinului Virtual. Efectul utiliz─ârii profil─ârii în cadrul Magazinului Virtual poate fi, de exemplu, acordarea unei anumite persoane a unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, trimiterea unei notific─âri cu privire la cump─âr─âturile nefinalizate, trimiterea unor propuneri de produse care pot corespunde intereselor sau preferin╚Ťelor unei anumite persoane sau propunerea unor condi╚Ťii mai bune comparativ cu oferta standard a Magazinului Virtual. În ciuda profil─ârii, o anumit─â persoan─â va lua o decizie liber─â dac─â va dori s─â beneficieze de reducerile primite sau de condi╚Ťiile mai bune puse la dispozi╚Ťie ╚Öi s─â fac─â o achizi╚Ťie în cadrul Magazinului Virtual.

5.3. Profilarea în Magazinul Virtual const─â în analiza sau estimarea automat─â a comportamentului unei persoane pe pagina de internet a Magazinului Virtual, de exemplu prin ad─âugarea unui produs specific în co╚Öul de cump─âr─âturi, prin navigarea pe o anumit─â pagin─â a Produsului în cadrul Magazinul Virtual sau prin analizarea istoricului achizi╚Ťiilor din Magazinul Virtual. Condi╚Ťia unei astfel de profil─âri este de╚Ťinerea de c─âtre Administrator a datelor personale ale unei anumite persoane, pentru a-i putea trimite, de exemplu, un cod de reducere.

5.4. Persoana vizat─â are dreptul s─â nu fac─â obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â, inclusiv prin profilare, existând efecte juridice sau similare asupra persoanei respective.

 

6. TRANSFERUL DATELOR

6.1. Pentru buna func╚Ťionare a Magazinului Virtual CHARME.RO, inclusiv pentru realizarea contractelor încheiate, este necesar ca Administratorul s─â utilizeze serviciile unor entit─â╚Ťi externe. Administratorul utilizeaz─â numai serviciile operatorilor care ofer─â garan╚Ťii suficiente pentru a pune în aplicare m─âsurile tehnice ╚Öi organizatorice adecvate, astfel încât procesarea s─â îndeplineasc─â cerin╚Ťele Regulamentului GDPR ╚Öi s─â protejeze drepturile persoanelor vizate.

6.2. Datele personale pot fi transferate c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau c─âtre o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â în leg─âtur─â cu utilizarea unui soft pentru unitatea virtual─â, a unui soft pentru trimiterea buletinelor informative sau a altor produse necesare pentru desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťii noastre. Datele cu caracter personal sunt sigure într-o astfel de situa╚Ťie, deoarece garan╚Ťiile ╚Öi deciziile adecvate sunt asigurate printr-un mecanism de certificare în conexiune cu angajamentele executorii ale destinatarului datelor (programul Privacy Shield, clauzele contractuale standard adoptate de Comisia European─â, în conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la articolul 93 alin. 2 din Regulamentul GDPR, clauzele standard de protec╚Ťie a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere ╚Öi altele men╚Ťionate la articolul 46 alin. 2 din Regulamentul GDPR). Furnizarea de date de c─âtre Administrator nu are loc în fiecare situa╚Ťie ╚Öi c─âtre to╚Ťi destinatarii sau categoriile de destinatari men╚Ťionate în Politica de Confiden╚Ťialitate - Administratorul furnizeaz─â date numai atunci când este necesar s─â realizeze un anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal ╚Öi numai în m─âsura în care acest lucru este necesar pentru punerea sa în aplicare.

 

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

7.1. Dreptul de acces, rectificare, restric╚Ťionare, ╚Ötergere sau transfer - persoana vizat─â are dreptul s─â solicite Administratorului accesul la datele sale personale, rectificarea acestora, ╚Ötergerea ("dreptul de a fi uitat") sau limitarea prelucr─ârii ╚Öi are dreptul de a se opune prelucr─ârii sau transfer─ârii datelor sale. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excep╚Ťia cazului în care demonstreaz─â existen╚Ťa unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevaleaz─â asupra intereselor, drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanei vizate sau a unor motive în vederea determin─ârii, investig─ârii sau ap─âr─ârii cererilor. Condi╚Ťiile detaliate pentru exercitarea drepturilor men╚Ťionate mai sus sunt indicate în art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

7.2. Dreptul de a retrage consim╚Ť─âmântul în orice moment - o persoan─â ale c─ârei date sunt prelucrate de Administrator pe baza consim╚Ť─âmântului acestora (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de  -╚Öi retrage consim╚Ť─âmântul în orice moment, f─âr─â a afecta legalitatea prelucr─ârii, care a fost efectuat─â pe baza consim╚Ť─âmântului dat înainte de retragerea acestuia.

7.3. Dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere - o persoan─â ale c─ârei date sunt prelucrate de Administrator, are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere în maniera ╚Öi în modalitatea specificat─â în dispozi╚Ťiile Regulamentului GDPR ╚Öi în legisla╚Ťia na╚Ťional─â aplicabil─â.

7.4. Dreptul de opozi╚Ťie - o persoan─â ale c─ârei date sunt prelucrate are dreptul de opozi╚Ťie, în orice moment - din motive subiective – fa╚Ť─â de prelucrarea datelor sale personale în baza art. 6 alin. 1 lit. e) (interese sau sarcini publice) sau f) (interesul legitim al administratorului), inclusiv fa╚Ť─â de profilarea pe baza acestor prevederi. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excep╚Ťia cazului în care demonstreaz─â existen╚Ťa unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevaleaz─â asupra intereselor, drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanei vizate sau a motivelor pentru determinarea, investigarea sau ap─ârarea revendic─ârilor.

7.5. Dreptul de opozi╚Ťie cu privire la marketingul direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizat─â are dreptul s─â se opun─â în orice moment prelucr─ârii datelor sale personale în scopuri de marketing, inclusiv profil─ârii, în m─âsura în care ce prelucrare este legat─â de astfel de activit─â╚Ťi de marketing direct.

7.6. Portabilitatea datelor – o persoana ale carei date sunt prelucrate, ne poate solicita sa ii furniz─âm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent ╚Öi care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta s─â fie „portat” direct c─âtre un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dac─â prelucrarea se bazeaz─â pe consim╚Ť─âmântul persoanei sau pe încheierea sau executarea unui contract cu aceasta ╚Öi daca prelucrarea se face prin mijloace automate.

7.7. Pentru a v─â exercita drepturile men╚Ťionate în acest punct din politic─â de confiden╚Ťialitate, pute╚Ťi contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj corespunz─âtor în scris sau prin e-mail la adresa Persoanei Responsabile cu Protec╚Ťia Datelor desemnate de c─âtre Administrator sau Vânz─âtor, indicat─â la începutul politicii de confiden╚Ťialitate sau utilizând formularul de contact disponibil pe pagina de internet a Magazinului Online.

 

 

8. FI╚śIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ╚śI DE ANALIZ─é

8.1. Fi╚Öierele cookie sunt mici informa╚Ťii text sub form─â de fi╚Öiere text trimise de server ╚Öi salvate de partea persoanei care viziteaz─â pagina de internet a Magazinului Virtual (de exemplu, pe hard-diskul calculatorului, laptopului sau pe cartela de memorie a smartphone-ului - în func╚Ťie de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostru Online).

8.2. Administratorul poate procesa datele con╚Ťinute în fi╚Öierele cookie, în timpul utiliz─ârii de c─âtre vizitatori a Magazinului Virtual, în urm─âtoarele scopuri:

8.2.1. pentru identificarea utilizatorilor înregistra╚Ťi ca fiind conecta╚Ťi în cadrul Magazinului Virtual ╚Öi pentru a ar─âta c─â ace╚Ötia sunt conecta╚Ťi;
8.2.2. pentru p─âstrarea produselor ad─âugate în co╚Ö în scop plas─ârii unei comenzi;
8.2.3. pentru reamintirea datelor din Formularul de Comand─â completat, din sondaje sau reamintirea datelor de logare în Magazinul Virtual;
8.2.4. pentru ajustarea con╚Ťinutului paginii de internet a Magazinului Virtual în func╚Ťie de preferin╚Ťele individuale ale Utilizatorului de Servicii (de exemplu, cu privire la culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) ╚Öi pentru optimizarea utiliz─ârii paginilor de internet ale Magazinului Virtual;
8.2.5. pentru realizarea de statistici care s─â prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului Virtual;
8.2.6. pentru remarketing, adic─â cercetarea privind comportamentul vizitatorilor Magazinului Virtual prin analiza anonim─â a activit─â╚Ťii acestora (de exemplu, vizite repetate pe anumite pagini de internet, cuvinte repetate, etc.) cu scopul de a-╚Öi crea un profil ╚Öi de a primi publicitate adaptat─â intereselor sale, inclusiv atunci când viziteaz─â ╚Öi alte pagini de internet din re╚Ťeaua de publicitate a companiei Google sau Facebook.

8.3. În mod normal, majoritatea browserelor de internet disponibile pe pia╚Ť─â accept─â fi╚Öiere cookie în mod implicit. Toat─â lumea are posibilitatea de a defini termenii de utilizare a fi╚Öierelor cookie utilizând set─ârile browserului propriu. Aceasta înseamn─â c─â pute╚Ťi restrânge par╚Ťial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet op╚Ťiunea de salvare a fi╚Öierelor  ookie – ultima situa╚Ťie, îns─â, poate afecta anumite func╚Ťionalit─â╚Ťi ale Magazinului Virtual (de exemplu, este posibil s─â nu fie posibil─â trecerea c─âii de Comand─â prin Formularul de comand─â, pentru c─â Produsele din co╚Ö nu vor r─âmâne salvate ╚Öi pentru etapele urm─âtoare de trimitere a Comenzii).

8.4. Set─ârile browserului de internet în ceea ce prive╚Öte fi╚Öierele cookie sunt importante din punctul de vedere al consim╚Ť─âmântului fa╚Ť─â de utilizarea acestora de c─âtre Magazinul nostru Virtual - în conformitate cu legea, acest consim╚Ť─âmânt poate fi, de asemenea, exprimat prin set─ârile browserului web. În absen╚Ťa unui astfel de consim╚Ť─âmânt, set─ârile browserului în ceea ce prive╚Öte fi╚Öierele cookie ar trebui modificate în consecin╚Ť─â.

8.5. Administratorul colecteaz─â ╚Öi stocheaz─â, de fiecare dat─â când pagina de internet este vizitat─â de un utilizator, a╚Öa-numitul fi╚Öier de jurnal server care, de exemplu, con╚Ťine informa╚Ťii despre conexiunea la Internet cu scopul de a afi╚Öa pagina Magazinului: adresa IP, data ╚Öi ora conexiunii, cantitatea de date transferate ╚Öi furnizorul (date de acces). Aceste date de acces sunt anonime ╚Öi sunt analizate doar pentru a asigura buna func╚Ťionare a paginii de internet ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea serviciilor noastre.

 

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Magazinul Virtual poate con╚Ťine linkuri c─âtre alte pagini de internet. Administratorul recomand─â ca dup─â accesarea paginii de internet, s─â citi╚Ťi politica de confiden╚Ťialitate.

9.2. In cazul in care va fi necesar s─â ne actualiz─âm prezenta politica, vom afisa cea mai recenta versiune pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimb─âri semnificative ale Notific─ârii de confiden╚Ťialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastr─â.

 

10.  INFORMA╚ÜII DESPRE MAGAZINUL NOSTRU

Terenul magazinului sta╚Ťionar este par╚Ťial monitorizat cu camere video. Controlul video are ca scop detectarea pericolelor, evitarea criminalit─â╚Ťii, iar în cazul în care aceasta are loc, pentru p─âstrarea dovezilor. Fundamentul legal al controlului video este art. 6 aliniatul 1, lit.f) GDPR, iar nevoile noastre reies din motivele men╚Ťionate anterior. Datele sunt p─âstrate pentru maxim 72 de ore, iar apoi, în cazul în care motivul pentru care au fost colectate nu mai exist─â, acestea sunt ╚Öterse.

Telefon
(+40)371491708
Adresa de email
contact@charme.ro
FacebookTwitterInstagramYoutube